GODKJENNINGER

Din trygghet er svært viktig for oss. Velger du Byggmester Hofstad AS som leverandør, kan du være trygg på at du har valgt riktig, både med tanke på kompetanse og utførelse, men ikke minst på garanti og godkjenning. Vi brenner for faget vårt og for at du som kunde skal bli 100% fornøyd. Derfor har vi selvsagt også alle nødvendige godkjenninger på plass!

01  SENTRAL GODKJENNING

Sentral godkjenning er et hjelpemiddel for alle foretak som skal være ansvarlig for søknad, prosjektering, utførelse eller kontroll av tiltak som krever byggetillatelse.

Les mer om sentral godkjenning

Den sentrale godkjenningen er altså et effektivt hjelpemiddel for foretakene og kommunene ved behandling av den enkelte byggesøknad.


Dersom et foretak har sentral godkjenning, skal kommunen normalt legge den sentrale godkjenningen til grunn ved tildelingen av eventuell ansvarsrett.

Kommunen skal ved behandlingen av byggesøknaden som utgangspunkt nøye seg med å vurdere om den sentrale godkjenningen er i overensstemmelse med det aktuelle prosjekt.

Foretak som har sentral godkjenning slipper dermed å dokumentere faglig ledelses kvalifikasjoner i hver enkelt byggesak. Det gir raskere behandling lokalt.

Satsene for byggesaksgebyret er jevnt over lavere for de foretakene som har sentral godkjenning.

Sentral godkjenning må fornyes etter tre år (mens lokal godkjenning bare har samme varighet som tillatelsen til tiltaket).

Foretak som søker sentral godkjenning, må dokumentere faglig ledelses kompetanse, og opplyse om foretakets organisering og styringssystem.

En systematisk styring av foretaket gjennom et egenkontrollsystem skal sette det i stand til selv å kunne bekrefte at arbeidet er utført riktig og hindre gjentakelse av feil.

Det er viktig å merke seg at det styringssystemet som kreves etter godkjenningsforskriften kommer i tillegg til arbeidsmiljølovens krav til internkontrollsystem.

Den sentrale godkjenningsordningen skal bl.a.:

  • gjøre det lettere for foretakene å utvikle integrerte egenkontrollsystemer
  • redusere papirmengden og lette søknadsprosedyren for foretakene ved at de slipper å dokumentere kvalifikasjonene for hver gang det søkes om byggetillatelse
  • føre til enklere søknadsbehandling i kommunene
  • skape forutberegnelighet og oversikt i markedet gjennom registrering i et åpent register.
  • Bidra til konkurransefortrinn for de seriøse foretakene.
  • sørge for likebehandling av søknader om ansvarsrett
  • Sentral godkjenning utstedes av Statens bygningstekniske etat. Klager behandles av en egen klagenemnd.

02  BYGGEBRANSJENS VÅTROMSNORM

Byggmester Hofstad AS er godkjent våtromsbedrift, og vi bruker Byggebransjens våtromsnorm (BVN) som en veiledning, dette er et verktøy for å planlegge og utføre arbeid i våtrom. 

03 MESTERBEDRIFT

Byggmester Hofstad AS er en mesterbedrift som både er medlem av Trondhjems Byggmesterlaug og Byggmesterforbundet.

04  ENOVA

Byggmester Hofstad AS er Enovarådgiver! Det betyr at vi har dokumentert å ha kompetansekravene som stilles til energirådgivning i Enovatilskuddet. Ta kontakt med oss og se hvor mye du kan få i støtte på dine energitiltak.

04 Godkjent lærebedrift

Byggmester Hofstad AS er godkjent av fylkeskommunen for å ta inn lærlinger/lærekandidater.