Edgar B. Schieldrops veg 16

Badet ferdig oppusset.